Informacyjne fakty Nowego Targu

Tytułem ciekawostki dotyczącej Nowego Targu chciałam dodać, iż w roku 1979 Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził Nowy Targ. Przed wjazdem na lotnisko znajduje się pomnik papieża, który upamiętnia to wydarzenie.

Innymi ciekawymi zasługami, którymi może pochwalić się ta miejscowość jest m.in. fakt, iż:

– W latach 2002 i 2006 Nowy Targ został laureatem konkursu Trzy Korony Małopolski, otrzymując miano miasta przyjaznego, w którym żyje się najlepiej.

– Nie wiem ile osób szczególnie spoza Nowego Targu pamięta, iż w roku 2007 Nowy Targ otrzymał europejską nagrodę turystyczną w kategorii turystyczna promocja miast w mediach, przyznawaną przez dziennikarzy, którzy zajmują się branżą turystyczną.

Dobrze jest przed wyjazdem do nowego miejsca zasięgnąć pewnych informacji o nim, żeby móc sprawdzić to na miejscu 🙂