Mieszkańcy Mszany Dolnej

Chciałam jeszcze dodać kilka ciekawych informacji Paulinie na temat Mszany Dolnej. Skoro się wybierasz w te rejony to warto wiedzieć jak najwięcej o tej okolicy. Otóż Mszana Dolna związana jest z postacią Władysława Orkana, który był znakomitym pisarzem. Jeśli chodzi o literaturę polską to miał swoje miejsce jako pisarz pochodzenia chłopskiego. Był przez całe życie jak również i jego twórczość była związana z zagórzańskim środowiskiem.
Swoją drogą, jeśli chodzi o ludność Mszany Dolnej jak również pobliskie okolice to były one zamieszkiwane przez długi czas przez dużą grupę ludności żydowskiej.