Muzeum Okręgowe

Muzeum Okręgowe, dawna Resursa Obywatelska mieści się w Suwałkach. Budynek muzeum nazywany jest także Resursą, został zbudowany w latach 1912–1913 jako budynek Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego w Suwałkach. W tym budynku funkcjonowały także: Czytelnia Naukowa, redakcja „Tygodnika Suwalskiego”, „Lutnia”, Towarzystwo Rolnicze Suwalskie oraz Resursa Obywatelska, ta nazwa dalej widnieje w muzeum Okręgowym w Suwałkach. Muzeum Okręgowe w Suwałkach, posiada bardzo interesujące działy i zbiory. Dział Archeologi prowadzi badania naukowo badawcze w całej Polsce, w tym dziale zobaczyć można znaleziska po dawnych osadach, gdzie zamieszkiwali Bałtowie Zachodni.

Dział Etnografii gromadzi eksponaty z kultury wsi, sztuki ludowej i plastyki z okolic Suwalszczyzny.

Dział Sztuki zaś kolekcjonuje eksponaty malarstwa, sztuki XIX i XX wieku. Porcelana, szkło i metal to także zbiory rzemiosła artystycznego z Suwalszczyzny. Szafy, sofy i meble mieszczańskie, znaleźć można w dziale sztuki, są one ukazane turystom odwiedzającym to muzeum.

Dział Historii jest bardzo obszerny, znaleźć w nim można dokumenty i eksponaty nawiązujące do dziejów kulturowych Suwalszczyzny w tym Suwałk i okolic. W części historycznej znaleźć można dział numizmatyczny. Jest w nim ponad 600 eksponatów, są tam monety polskie, od XVII do XX wieku. Dział Historii jest także patronatem Dni Kawaleryjskie w Suwałkach, jest to coroczny piknik organizowany dla turystów i mieszkańców Suwałk i okolicznych wsi.

A to jeszcze kilka innych imprez organizowanych przez muzeum:

  • Noc muzeów
  • Światowy dzień poezji w Muzeum
  • Rodzinne warsztaty w muzeum
  • Jaćwieski festyn, pt. „Archeologiczny Szwajcaria”.

Wystawy stałe to Malarstwo XIX i XX wieku, życie i twórczość Alfreda Wierusza-Kowalskiego, dawne dzieje Suwalszczyzny i historie geologiczne Suwalszczyzny.