Wędrówka po parkach narodowych Podlasia

Dzika przyroda, niespieszny tryb życia mieszkańców, malutkie wsie, gdzie zatrzymał się czas oraz okazałe zabytki miast, a do tego niezwykła gościnność, smaczna kuchnia i komfortowe noclegi – Podlasie to region turystyczny, który warto odwiedzić szczególnie, gdy jest się fanem samodzielnie organizowanych wędrówek. Region, w obrębie którego znajdują się takie miejscowości jak Białystok, Tykocin, Augustów czy Drohiczyn pochwalić się może również wyjątkowymi walorami przyrodniczymi. Wybierając się tam na wczasy warto wcześniej pomyśleć o zakwaterowaniu i zarezerwować spanie na Podlasiu (meteor). Bez problemu znajdziemy tu noclegi, Podlasie bowiem słynie ze swojej gościnności i otwartości.

Najsłynniejszym rejonem jest Białowieski Park Narodowy – ostoja dzikiego żubra. To jeden z nielicznych w Europie pierwotnych lasów wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie ściśle chronionego obszaru przyrodniczego parku możliwe jest jedynie z przewodnikiem, poruszać się możemy wyznaczonymi trasami pieszo lub bryczką. Zobaczyć tu można jak wyglądał niemal cały obszar Polski przed tysiącleciami – nietknięta ręką człowieka Puszcza Białowieska, niegdyś łączyła się z lasami wypełniającymi większy teren. Siedziba żubra to nie jedyny park narodowy położony na terenie województwa podlaskiego. Odwiedzić możemy również Biebrzański Park Narodowy będący największym parkiem w Polsce. Wokół rzeki Biebrzy i bagien znajdują się unikalne torfowiska, z występującą jedynie w rzecznych dolinach roślinnością układającą się strefowo. To także obszar lęgowy wielu gatunków ptaków objętych ścisłą ochroną. Ochroną Narwiańskiego Parku Krajobrazowego również zostały objęte tereny głównie bagienne, gdzie podziwiać można niezwykle rozbudowane, łączące się i przeplatające koryta rzeczne przywodzące na myśl ukształtowanie doliny Amazonki oraz rzadkie gatunki roślin i zwierząt, w tym ptaków wodnych i błotnych. Wigierski Park Narodowy obejmuje przede wszystkim kilkadziesiąt jezior, w tym największe – Wigry. Zobaczyć tu można także lasy wchodzące w skład Puszczy Augustowskiej, jak również tereny rolnicze i zabytki architektury. Wigierski Park Narodowy to jedyne miejsce w Polsce, gdzie licznie występują niewielkie śródleśne zbiorniki wodne, nazywane przez miejscowa ludność sucharami. Dziedzictwo przyrodnicze to jedynie niewielka część unikalnej spuścizny Podlasia, gdzie przez wieki krzyżowały się wpływy kulturowe – polskie, białoruskie, ukraińskie, a nawet tatarskie. Do dziś żywe są tradycje ludowe i niemal wszędzie zostaniemy ugoszczeni prostą i smaczną wschodnią kuchnią.

Dodaj komentarz